Cookies

Wij gebruiken cookies om content en gebruikers ervaring te optimaliseren. Laat hieronder weten welke cookies je toestaat. Je kunt altijd je toestemming weer intrekken.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Onze Hoofdzaak
 

Onze Ambassadeurs

verbinden wetenschap met thuis

Prof. Dr. Ramón Lindauer

Hoogleraar Trauma & Gezin
Prof. Dr. Ramón Lindauer

Prof. Dr. Ramón Lindauer

Jouw donatie

Onderzoek naar de effectiviteit van de virtual reality bril die ingezet wordt bij de behandeling jonge kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Kindermishandeling komt in Nederland veelvuldig voor. We werken hard aan verbetering, maar zijn er zeker nog niet. Gezien de ernst van de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van het kind en de impact voor het hele leven is het noodzakelijk dat we er steeds beter in worden om kindermishandeling vroegtijdig aan te pakken en te voorkomen.

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is één van de weinige interventies voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders waarbij aangetoond is dat het risico op kindermishandeling verkleind wordt. Ondanks de bewezen effectiviteit van PCIT in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen en het versterken van opvoedingsvaardigheden bij ouders, blijft vroegtijdige uitval tijdens de behandeling een probleem.

Om de toegankelijkheid en het bereik van zorg voor gezinnen te vergroten is een PCIT-variant ontwikkeld als preventieve interventie bij gezinnen thuis, PCIT-Home. Uit onderzoek blijkt dat PCIT-Home verbeteringen laat zien op de gedragsproblemen van het kind, de opvoedingsbelasting van de ouders en de ouderschapsvaardigheden. Tevens was het uitvalpercentage laag (15%) ten opzichte van PCIT (40%, depressieve moeders) en de tevredenheid van deelnemende gezinnen hoog wijzend op een goede toegankelijkheid van de interventie. Op het risico op kindermishandeling waren slechts kleine effecten gevonden. Om de opvoedingsvaardigheden van ouders nog meer te oefenen dan slechts één keer per week gedurende de sessie, is het voorstel om een nieuwe interventie met innovatieve technieken te ontwikkelen en te onderzoeken op effectiviteit, namelijk PCIT-VR. In het kader van een pilot is een eerste versie van PCIT-VR als applicatie ontwikkeld, welke tijdens een kleinschalige evaluatie onder therapeuten en betrokkenen zeer positief is ontvangen. Door het gebruik van nieuwe technieken, zoals VR, is het mogelijk om PCIT op verschillende manieren aan te bieden (op de polikliniek, thuis en/of VR), zodat we zorg op maat kunnen bieden en beter kunnen aansluiten bij de behoeften van ouders.

VRAGEN OVER HET ONDERZOEK? MAIL NAAR r.lindauer@levvel.nl